info@ promilitariahistorica.sk

Ako objednať

O nás

Predstavenstvo

Spolupráca na projektoch

Publikácie

Linky:
 

Vojenský historický ústav

 

Predstavenstvo o. z. PRO MILITARIA HISTORICA:

 

Predseda:

PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
(e-mail: frantisek.csefalvay@gmail.com)

 

Podpredseda:

PhDr. Igor BAKA, PhD.
(e-mail: igorbaka@centrum.sk)

 

Pokladník:

Mgr. Peter KRALČÁK, PhD.
(e-mail: kralcakp@gmail.com)

 

         Záujemcovia o spoluprácu s o.z. PRO MILITARIA HISTORICA, resp. priaznivci vojenských dejín Slovenska, môžu žiadať bližšie informácie na hore uvedených e-mailových adresách alebo na info@ promilitarahistorica.sk

PhDr. František CSÉFALVAY, CSc.
predseda občianskeho združenia
PRO MILITARIA HISTORICA

 

 
     
 
   
   
 
Názov: PRO MILITARIA HISTORICA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 74 139
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Číslo účtu: 4008155486/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0815 5486

Kontakty:info@ promilitarahistorica.sk,
frantisek.csefalvay@gmail.com
igorbaka@centrum.sk, kralcakp@gmail.com