info@ promilitarahistorica.sk

Ako objednať

O nás

Predstavenstvo

Spolupráca na projektoch

Publikácie

Linky:

Vojenský historický ústav

 

príspevok na grafické zalomenie knihy: MASKALÍK, Alex: Elita armády. Československá vojenská generalita 1918 – 1992. Banská Bystrica : HWSK 2012; [ISBN 978-80-970941-0-2];

 

príspevok na zalomenie knihy: ZAŤKOVÁ, Jana: Zabudnutí vojaci. Zajatci Vojenského veliteľstva Bratislava 1918 – 1918. Bratislava : Vojenský historický ústav 2013; [ISBN 978-80-89523-21-4]

   
 
     
 
   
 
Názov: PRO MILITARIA HISTORICA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 74 139
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Číslo účtu: 4008155486/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0815 5486

Kontakty:info@ promilitarahistorica.sk,
frantisek.csefalvay@gmail.com
igorbaka@centrum.sk, kralcakp@gmail.com