info@ promilitariahistorica.sk

Ako objednať

O nás

Predstavenstvo

Spolupráca na projektoch

Publikácie

Linky:
 

Vojenský historický ústav

 

Publikácie vydané združením:

2015

BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František a kol.:
Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939-1945 slovom a obrazom. Bratislava : Pro Militaria Historica 2015. [ISBN 978-80-970768-2-5]

2014

KRALČÁK, Peter:
Pracovné jednotky slovenskej armády 1939 – 1945. Bratislava :
Pro Militaria Historica 2014. [ISBN 978-80-970768-1-8];

 

 

2011

BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František – KRALČÁK, Peter a kol.:
Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895 – 1972). Bratislava : Pro Militaria Historica 2011; [ISBN 978-80-970768-0-1];

 

 

 
     
 
   
   
 
Názov: PRO MILITARIA HISTORICA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 74 139
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Číslo účtu: 4008155486/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0815 5486

Kontakty: info@ promillitarahistorica.sk
frantisek.csefalvay@gmail.com
igorbaka@centrum.sk, kralcakp@gmail.com