info@ promilitariahistorica.sk

Ako objednať

O nás

Predstavenstvo

Spolupráca na projektoch

Publikácie

Linky:
 

Vojenský historický ústav

 

Ako na to?

Sú dve možnosti:

1

Pošlite nám e-mail na adresu: info@ promilitariahistorica.sk

S obsahom:

1. názov publikácie,

2. Vaše meno,

3. adresu,

4. počet výtlačkov

Následne Vám bude zaslaný e-mail s informáciami o možnostiach úhrady. Po uhradení čiastky Vám bude zaslaná objednávka Slovenskou poštou na uvedenú adresu v e-maile.

 

2

Kliknutím naokienko objednať pod textom. Následne sa Vám automaticky otvorí objednávací formulár.Ten vyplníte a kliknete na tlačítko odoslať. Následne Vám bude zaslaní email s informáciami o možnostiach úhrady. Po uhradení čiastky Vám bude zaslaná objednávka Slovenskou poštou na adresu uvedenú vo formulári.

 

Objednať

 
     
 
   
   
 
Názov: PRO MILITARIA HISTORICA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 74 139
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Číslo účtu: 4008155486/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0815 5486

Kontakty: info@ promillitarahistorica.sk
frantisek.csefalvay@gmail.com
igorbaka@centrum.sk, kralcakp@gmail.com