info@ promilitarahistorica.sk

Ako objednať

O nás

Predstavenstvo

Spolupráca na projektoch

Publikácie

Napíšte nám

Vypredané

 
 
 

Ferdinand Čatloš – vojak a politik (1895 – 1972)

Tvrdý obal, šitá väzba, kriedový papier, 309 strán

Monografia: osobnosť gen. I. triedy Ferdinanda Čatloša, prvého ministra národnej obrany Slovenskej republiky, nebola doposiaľ náležite spracovaná. Čitateľ môže sledovať na životných osudoch tejto dozaista významnej osobnosti vojenských dejín Slovenska históriu slovenskej armády v rokoch druhej svetovej vojny."                                                                                               BAKA, Igor – CSÉFALVAY, FrantišekÁK,

   
 
   
 
Názov: PRO MILITARIA HISTORICA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 74 139
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Číslo účtu: 4008155486/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0815 5486

Kontakty:info@ promilitarahistorica.sk
frantisek.csefalvay@gmail.com
igorbaka@centrum.sk, kralcakp@gmail.com