info@ promilitarahistorica.sk

Ako objednať

O nás

Predstavenstvo

Spolupráca na projektoch

Publikácie

Napíšte nám

Objednať

Cez email: info@ promilitariahistorica.sk

14,90 EUR

 

Slovensko a Slováci vo víre druhej svetovej vojny. Vojenské dejiny Slovenska 1939-1945 slovom a obrazom.

Tvrdý obal, šitá väzba, kriedový papier, 193 strán, takmer 400 obrázkov (fotografie, plagáty, mapy, tabuľky,  dokumenty)

Kolektívna monografia (aktuálne vydaná pri príležitosti 70. výročia ukončenia 2. svetovej vojny) populárnou formou približuje všetky relevantné aspekty vojenských dejín Slovenska v rokoch 1939 – 1945 a to nielen písaným slovom, ale tiež za pomoci bohatého obrazového materiálu (fotografie, ilustrácie, dobové plagáty, dokumenty, schematizmy, tabuľky, grafy, mapy). Kniha má prispieť k popularizácii najnovších poznatkov slovenskej vojenskej historiografie. Ambíciou autorov bolo osloviť čo najširší okruh čitateľov (predovšetkým z radov laickej verejnosti), aj preto bola pri spracovaní projektu uprednostnená vedecko-populárna forma. Stredobodom pozornosti je vývoj ozbrojených síl na území Slovenska, ako aj ozbrojená odbojová aktivita Slovákov doma i v zahraničí. Veľká pozornosť je venovaná nasadeniu slovenskej armády na frontoch 2. svetovej vojny. Z hľadiska časového sa najväčší akcent kladie na obdobie od vypuknutia SNP v auguste 1944 do začiatku mája 1945, kedy sa zavŕšilo oslobodzovanie Slovenska.                                                                                                                                                            BAKA, Igor – CSÉFALVAY, František a kol.

   
 
   
 
Názov: PRO MILITARIA HISTORICA
Právna forma: občianske združenie
IČO: 421 74 139
Názov banky: Československá obchodná banka, a.s. (ČSOB)
Číslo účtu: 4008155486/7500
IBAN: SK21 7500 0000 0040 0815 5486

Kontakty:info@ promilitarahistorica.sk
frantisek.csefalvay@gmail.com
igorbaka@centrum.sk, kralcakp@gmail.com